Beden ve Zihin Atölyesi

Yoganın fiziksel, duygusal ve zihinsel beden katmanlarına sayısız faydası vardır. Bununla birlikte, yoga her bir eyleme farkındalık katar. Bu sürekli farkında olma durumu bizi en nihai amacımız ‘Kendini Gerçekleştirme’ye götürür.

Amma (Śrī Mātā Amritānandamayī Devī)