top of page

Mindfulness Nedir?

Mindfulness dilimize 'bilinçli farkındalık' olarak çevrilmiştir. Sürekli, kasıtlı olarak, spesifik ve önyargısız bir şekilde şu ana dikkatimizi vererek edindiğimiz bir bilinçlenme halidir. Farkındalık, özünde dikkat ile bilinç üstüne kurulduğu ve bunlar her birimizin içinde doğuştan varolan insani özellikler olduğu için evrenseldir. 

Mindfulness, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek, bu dikkatin niteliğini fark etmek ve tüm bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın kabul etmeyi içerir.

Bilinçli farkındalık sadece şimdiki anda yaşamak ve şimdiki anı fark etmek değildir ve anlaşılması gereken iyi boyutu vardır. İlk boyut mevcut an içinde olanları fark etmek, ikinci boyut ise tüm bu fark ettiklerimizi karşılama biçimimizdir. O yüzden bilinçli farkındalığa, algılama ve algılananı kabul etmenin karışımından oluşan bir yaklaşım diyebiliriz çünkü sadece algılamak, dikkatten ibarettir; bilinçli farkındalık ise mevcut anı bilinçli bir akıl; açık, sevgi ve şefkat dolu bir kalple algılamaktır.

Kaynak: Doç. Dr. Zümra Atalay

Mindfulness Blog

bottom of page