top of page

Yoga Nedir?

Yoga kelimesi; bağlama, katılma, iliştirme ve kulluk etme, dikkatini bir yere verme, yönlendirme, kullanma ve uygulama anlamına gelen Sanskrit kökünden gelmektedir. Aynı zamanda birleşme ve birlik anlamına da gelir.

 

Yoga, Hint felsefesinin altı Ortadoks sisteminden biri olmakla beraber binlerce yıldır insanın fiziksel ahlaki, zihinsel ve spiritüel bütünlüğüyle ilgilenen zamansız ve pragmatik bir bilimdir. Bu pratiği sistemleştiren ilk kitap, Patanjali'nin yazdığı ve milattan önce 200 yılına dayanan yogasutralar adında klasik bir ilmi eseridir. Bu eserde 185 veciz aforizma Patanjali tarafından sıralanmış, düzenlenmiş ve sistemleştirilmiştir. Patanjali; yogasutraların ilk bölümünde, yogayı zihinsel dalgalanmaların dizginlenmesi ya da bilinç dalgalanmalarının bastırılması olarak tanımlamıştır. 

 

Yoga huzursuz zihnin sakinleştirildiği ve enerjinin yapıcı kanallara yönlendirildiği bir metotdur.

Yogasutralar kitabına göre yoganın 8 dalı vardır; bunlardan üçüncüsü Asana, yani duruştur. Yoga diye bildiğimiz duruşlar aslında Asana'dır. Asanalar, bedendeki her kası, siniri ve salgı bezini çalıştırmak için yüzyıllar boyunca geliştirilmiştir. Kaslı olmadan güçlü ve esnek bir fizik sağlar, bedeni hastalıklardan korur. Yorgunluğu azaltır ve sinirleri yatıştırır. Ancak asıl güçleri zihni eğitme ve disipline etmelerinde yatar. 

Kaynak: B. K. S. Iyengar, Light on Yoga

Hatha Yoga

Hatha yoga, günümüzde Hindistan ve Hindistan dışında yaygın olarak uygulanan yüzlerce yoga tarzının kaynağıdır. Hatha; güç, dayanıklılık, kuvvet demektir. Simgesel olarak Ha, güneş; Tıha, aydır. Güneş beden, ay da zihindir. Yoganın evrim sürecinde öncelik zihinde ve etik kurallardadır. Hatha yoganın tüm amacı, bu iki enerjiyi birleştirmek ve bütünlemektir. Dersler, genel olarak bir dizi fiziksel duruş (yoga pozları) ve nefes alma teknikleri içerecektir. Bunlar diğer yoga türlerine kıyasla daha yavaş ve daha statik duruşlar ile uygulanır.

Yin & Yang Yoga

 

Yin & Yang yoga, yavaş tempolu Yin Yoga'yı geleneksel Yang Yoga (Ashtanga ve Hatha) ile dengeleyen bir uygulamadır. Yin Yoga, vücuttaki derin, yoğun (Yin) bağ dokuları ve eklemler üzerinde çalışan, pozların pasif olarak daha uzun süre tutulduğu daha yavaş (serinletici) bir uygulamadır. Yang Yoga, aksine, (Yang) kaslar ve kan akışı üzerinde çalışan, güç, dayanıklılık ve esneklik kazandıran daha aktif (ısınma) bir uygulamayı ifade eder. Yang yoga stilleri, Vinyasa Flow gibi ritim ve tekrarlara sahip olanlardır. Yin & Yang Yoga, iki yoga tarzını tek bir pratikte harmanlar.

Yin Yoga

Yin Yoga, diğer yoga çeşitlerinden farklı olarak, yang dokularımız olan kaslar yerine, ligamentler, eklemler ve fasyamızı içeren yin dokuları çalıştırmayı sağlar. Pozların içinde daha uzun süre kalarak, bedenimize dair daha fazla farkındalık geliştirmemize olanak sunar. Felsefesi Taoizm’e dayanmaktadır. Yin Yoga kendi beden ağırlığımızı kullanarak yaptığımız bir derin esneme uygulamasıdır. Yavaşlamayı, anda kalmayı ve kaslarımızı tamamen gevşek bırakarak derin dokulara masaj etkisi yaratmayı, böylece rahatlamayı deneyimleriz. Pozlarda kendimiz ile baş başa kalmayı, içsel bir yolculuk yapıp kendimize bakmayı ve gerçek duygularımızı keşfetmeyi öğreniriz. Yoga duruşları içinde kalırken, zihnimizde olup bitenleri net bir şekilde gözlemleme ve fark etme şansımız olur. Yin Yoga her seviye için uygundur.

Yoga Terapi

Pozların bol tekrarlarla ve nefes odaklı yapıldığı, ViniYoga sekanslama serilerine dayanan, yumuşak akışlarla bedeni açan, bütünsel faydaya odaklanan bir uygulamadır. Beden  ihtiyaçlarına göre bedendeki farklı bölgelere odaklı - alt beden ( bel, sakrum ve kalça)  veya üst beden (boyun, omuz, üst sırt ) -  uygulanabilir. Bu derslerde  kaslar pozlardaki tekrarlarla güçlenir, nefes odaklı yaklaşımıyla doğru nefes kullanımını geliştirir, sinir sistemini dengeler.

 

Vinyasa Yoga

 

Vinyasa, bir dizi poza atıfta bulunarak "özel bir şekilde yerleştirmek" olarak çevrilen bir cümlenin Sanskrit karşılığıdır. Akış yoga olarak da bilinir. Öğrenciler; dinamik, neredeyse dansa benzer hareketlerle pozdan poza akarlar. Her hareket bir nefes alma veya bir nefes vermeye karşılık gelir. Ders, akıcı bir ritimle devam eder. Dersler, hem nefese uyum sağlamak için tempoyu sürdürmek hem de duruşlar arasında incelikle hareket etmek açısından kapsayıcıdır. Geçişler, pozlar kadar önemlidir.

Yoga Blog

bottom of page